• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Αρχική η Πράξη Προσωπικό
Το Προσωπικό της Πράξης

Υπεύθυνος Έργου: Καθ. Ηλίας Σαράφης
Διαχείριση Πράξης: Β.Γεωργιάδου, Α.ΣουτλόγλουΕργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας PDF Εκτύπωση E-mail

Υπεύθυνη: Δρ.Ε.Αποστολίδου
Συνεργάτες μέλη ΕΠ: Φ.Σωτηρόπουλος, Δρ. Θ. Τριβέλλας
Συνεργάτες τεχνικοί εργαστηρίων: Γ.Βυθούλκας, Ι.Καρκαλάκης
Ειδικός Συνεργάτης: Κ. Σωτηροπούλου

Συστήματα
· ΜΧ-01. Προσομοίωση Συστημάτων ΑΠΕ
· ΜΧ-02. Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
· ΜΧ-03. Προσομοίωση Ανεμογεννήτριας

 
Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών PDF Εκτύπωση E-mail

Υπεύθυνος: Θ.Παναγιωτίδης, MSc
Συνεργάτες μέλη ΕΠ: Ι.Αραμπατζής, Γ.Τσακατάρας
Συνεργάτες τεχνικοί εργαστηρίων: Ε.Ανδρεάδου, Ι.Καρκαλάκης

Συστήματα
· ΜΧ-04. Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Μετρητών Παροχής Ρευστών
· ΜΧ-05. Προσομοίωση Υδροστροβίλου Kaplan
· ΜΧ-06. Εικονική Αεροσήραγγα

 
Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου PDF Εκτύπωση E-mail

Υπεύθυνος: Δρ.Η.Σαράφης
Συνεργάτες μέλη ΕΠ: Δρ.Κ.Ταρχανίδης, Δρ.Β.Καμπουρλάζος, Δρ. Θ. Παχίδης, Ι. Αραμπατζής
Συνεργάτες τεχνικοί εργαστηρίων: Γ.Μπόμπης, Τ.Λαζαρίδης, Χ.Σαμαράς

Συστήματα
· ΜΧ-07. Προσομοίωση Ευέλικτης Παραγωγικής Διαδικασίας
· ΜΧ-08. Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Ενεργής Ανάρτησης Οχήματος
· ΜΧ-10. Προσομοίωση Ρομποτικών Βραχιόνων

 
Εργαστήριο Θέρμανσης - Ψύξης PDF Εκτύπωση E-mail

Υπεύθυνος: Δρ.Θ.Τριβέλας (Γ.Τσακατάρας)
Εξωτερικοί Συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης Έργου
Συνεργάτες τεχνικοί εργαστηρίων: Τ.Λαζαρίδης, Κ.Σωτηροπούλου

Συστήματα
· ΜΧ-09. Προσομοίωση Συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης – Αερισμού (ΘΨΑ)

 

Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.