• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Αρχική Συστήματα Ανανεώσμων Πηγών
Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΧ-01. Προσομοίωση Συστημάτων ΑΠΕ PDF Εκτύπωση E-mail

Ανάπτυξη μιας σειράς παραμετρικών εργαστηριακών ασκήσεων προσομοίωσης της απόδοσης συστημάτων ΑΠΕ, μέσω ειδικού λογισμικού (TRNSYS) και με στοιχεία από βάση μετεωρολογικών δεδομένων (METEONORM). Η ΒΔ MeteoNorm διαθέτει τα εξής κλιματολογικά στοιχεία: ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, υγρασία, βροχοπτώσεις, ημέρες βροχοπτώσεων, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, διάρκεια ηλιοφάνειας σε ημερήσια & μηνιαία βάση για το διάστημα 1981-2000 και για 8.055 σταθμούς παγκοσμίως.

Οι ασκήσεις θα λειτουργούν σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (server + thin clients) και θα αφορούν σε (α) ανεμογεννήτριες, (β) φωτοβολταϊκά (γ) ηλιακά συστήματα ζεστού νερού και (δ) υβριδικά συστήματα (διάφοροι συνδυασμοί ΑΠΕ & λοιπών μορφών ενέργειας, π.χ. κυψέλες υδρογόνου)

 
ΜΧ-02. Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος PDF Εκτύπωση E-mail

Ανάπτυξη ενός εικονικού εργαστηρίου που θα περιλαμβάνει (α) προσομοιωτή & (β) εξομοιωτή (πραγματικό εργαστηριακό μοντέλο) ενός Φ/Β συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα αφορά σε μικτό Φ/Β σύστημα, δηλαδή διασυνδεδεμένο & αυτόνομο και θα χρησιμοποιηθεί για εκτέλεση πειραμάτων από απόσταση (μετρήσεις ισχύος & απόδοσης) αλλά και προσομοίωση μέσω Web-services.

Η εργαστηριακή συσκευή εξομοίωσης θα περιλαμβάνει Φ/Β πλαίσια τοποθετημένα σε ενεργό (ψηφιακά ελεγχόμενο & καθοδηγούμενο) ιχνηλάτη (tracker) καμπυλών I-U που θα συνοδεύεται από (α) ψηφιακό μετεωρολογικό σταθμό, (β) τους απαραίτητους αισθητήρες – μετρητικές διατάξεις – κάρτες συλλογής δεδομένων, (γ) λοιπά ηλεκτρονικά εξαρτήματα (controllers-inverters-batteries) (δ) λογισμικό συλλογής δεδομένων και απομακρυσμένου ελέγχου και (ε) λογισμικό προσομοίωσης του συστήματος.

 
ΜΧ-03. Προσομοίωση Ανεμογεννήτριας PDF Εκτύπωση E-mail

Αφορά (α) στην ανάπτυξη ενός αναλυτικού object-oriented μοντέλου των 3Δ αεροδυναμικών χαρακτηριστικών μιας ανεμογεννήτριας (Α/Γ), (β) στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) μοντέλου Α/Γ, (γ) τη σύνδεση των δύο μοντέλων μεταξύ τους και (δ) την ανάπτυξη σειράς ασκήσεων προσομοίωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ένα πλήρες σύστημα προσομοίωσης της ανεμογεννήτριας, με έμφαση όμως στην αεροδυναμική της απόδοση και συμπεριφορά. Με βάση την εφαρμογή θα αναπτυχθεί μία σειρά 50 ασκήσεων & παραδειγμάτων εφαρμογής για διάφορα εμπορικά διαθέσιμα μοντέλα ανεμογεννητριών αλλά και για κάποια άλλα καινοτόμα σχέδια, τα οποία είναι κατάλληλα για εκπαιδευτική παρουσίαση - επίδειξη και χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Η εφαρμογή και οι ασκήσεις θα λειτουργούν σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (server + thin clients).

 

Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.