• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Αρχική η Πράξη Υποέργα
Τα Υποέργα της Πράξης
Αυτεπιστασίας PDF Εκτύπωση E-mail

Υποέργο 1: Επιστημονική Τεκμηρίωση – Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (αυτεπιστασία).
Φάσεις: Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης, Σχεδιομελέτη διατάξεων εξομοίωσης, Σχεδιασμός εφαρμογών προσομοίωσης – εξομοίωσης, Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανάπτυξη ασκήσεων - παραμετροποίηση μοντέλων προσομοίωσης.
Το υποέργο θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από μέλη ΕΠ και τεχνικό προσωπικό του ΤΕΙ Καβάλας. Το κάθε σύστημα προσομοίωσης θα αναλάβουν οι αντίστοιχοι διδάσκοντες του εργαστηρίου στο οποίο θα λειτουργήσει η εφαρμογή, συνεπικουρούμενοι από λοιπά μέλη ΕΠ και τεχνικούς εργαστηρίου.

Περισσότερα...
 
Διαγωνισμοί PDF Εκτύπωση E-mail

Υποέργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού – Λογισμικού.
Φάσεις: Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, Προμήθεια υλικών & λοιπού εξοπλισμού, Προμήθεια λογισμικού. Το υποέργο θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από εξωτερικούς αναδόχους. Το υποέργο αναλυτικά:

Περισσότερα...
 


Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.