• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Προδιαγραφές Εφαρμογών
Εφαρμογές Προσομοίωσης PDF Εκτύπωση E-mail

ΜΧ-01 Εφαρμογή Προσομοίωσης ΑΠΕ
Ανάπτυξη προσομοίωσης της απόδοσης συστημάτων ΑΠΕ με λογισμικό TRNSYS ή ισοδύναμο
Παραμετροποίηση βάσης μετεωρολογικών δεδομένων τύπου METEONORM ή ισοδύναμης για 50 τοποθεσίες σε μορφή δεδομένων συμβατή με TRNSYS
Προσομοίωση της απόδοσης ενός αυτόνομου υβριδικού συστήματος που να περιλαμβάνει: ανεμογεννήτρια (Α/Γ), φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και παραγωγή υδρογόνου.
Προσομοίωση της απόδοσης ενός αυτόνομου υβριδικού που να περιλαμβάνει: ανεμογεννήτρια / φωτοβολταϊκά / γεννήτρια DIESEL και αποθήκευση σε συσσωρευτές
Προσομοίωση της απόδοσης συστοιχίας τριών τουλάχιστον φωτοβολταϊκών με διαφορετικές τεχνικές ηλιακού ιχνηλάτη (διπλού άξονα – μονού άξονα – χωρίς ιχνηλάτη)

Περισσότερα...
 
Εφαρμογές Απομακρυσμένου Ελέγχου PDF Εκτύπωση E-mail

ΜΧ-02 Εφαρμογή Απομακρυσμένου Ελέγχου Φωτοβολταϊκού
Ανάπτυξη εφαρμογής απομακρυσμένου ελέγχου και καταγραφής δεδομένων απόδοσης συστοιχίας Φ/Β πλαισίων επί ηλιακού ιχνηλάτη δύο αξόνων, σε περιβάλλον .NET ή JAVA ή ισοδύναμο
Η εφαρμογή θα ανοίγει σε ένα μόνο παράθυρο με προβολή όλων των παραμέτρων του Φ/Β και του ιχνηλάτη, καθώς και των στοιχείων ελέγχου που θα θέτει ο χρήστης
Η εφαρμογή να μπορεί να λειτουργεί μέσω διαδικτύου (απομακρυσμένος έλεγχος). Να δοθούν οι ανάγκες σε bandwidth
Να υπάρχει δυνατότητα προβολής στον χρήστη μέσω κάμερας, της εργαστηριακής συσκευής και δυνατότητα ελέγχου της  κάμερας
Να υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος του ηλιακού ιχνηλάτη σε κάθε άξονα και ανά 1 μοίρα με δυνατότητα εισαγωγής των γωνιών κλίσης & αζιμούθιο καθοριζόμενες από τον χρήστη

Περισσότερα...
 


Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.