• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Αρχική Συστήματα Ρευστομηχανικής
Συστήματα Μηχανικής Ρευστών
ΜΧ-04. Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Μετρητών Παροχής Ρευστών PDF Εκτύπωση E-mail

Μετατροπή μιας υπάρχουσας εργαστηριακής συσκευής σε ψηφιακά ελεγχόμενη και ανάπτυξη ενός εικονικού εργαστηρίου που θα περιλαμβάνει (α) λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου και (β) προσομοιωτή. Μέσω Web-services θα είναι δυνατή η εκτέλεση πειραμάτων από απόσταση (μετρήσεις παροχής) αλλά και η προσομοίωση της εργαστηριακής συσκευής.

Η συσκευή Venturi χρησιμοποιείται ήδη για εργαστηριακές ασκήσεις βαθμονόμησης αναλογικών μανομέτρων μέτρησης παροχής υγρών. Αποτελείται από (α) μία δεξαμενή νερού, (β) μία αντλία, (γ) έναν ηλεκτρονικό μετρητή παροχής, (δ) ένα χειροκίνητο διακόπτη – ρυθμιστή παροχής, (ε) ένα σωλήνα Venturi και (στ) μία σειρά 12 μανόμετρων τύπου στήλης με οπτική ένδειξη.

 
ΜΧ-05. Προσομοίωση Υδροστροβίλου Kaplan PDF Εκτύπωση E-mail

Αφορά (α) στην ανάπτυξη ενός object-oriented μοντέλου υδροστροβίλου Kaplan, (β) στην εφαρμογή του για προσομοίωση ελέγχου & ροής φράγματος σε συστήματα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (ΥΗΕ) και (γ) στην ανάπτυξη 10 χαρακτηριστικών σεναρίων λειτουργίας. Το μοντέλο θα αναπτυχθεί στη γλώσσα Modelica και η προσομοίωση θα υλοποιηθεί στο περιβάλλον Dymola. Η εφαρμογή θα εκτελείται σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (server + thin clients).

Ο στόχος της εφαρμογής είναι να παρουσιάσει πώς το μοντέλο υδροστροβίλου Kaplan μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό υδροηλεκτρικών συστημάτων ελέγχου. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί ένα πλήρες μοντέλο του συστήματος παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργεια με βάση τις επιμέρους συνιστώσες και εφαρμόζοντας & αξιολογώντας στρατηγικές ελέγχου φράγματος.

 
ΜΧ-06. Εικονική Αεροσήραγγα PDF Εκτύπωση E-mail

Ανάπτυξη μιας εικονικής αεροσήραγγας για προσομοίωση ροών 2Δ χαμηλής ταχύτητας, κυρίως γύρω από πτερύγια, για εκπαιδευτική παρουσίαση θεμάτων υπολογιστικής ρευστομηχανικής (Computational Fluid Dynamics – CFD) και οπτικοποίησης ροής (Flow Visualization) και την εξοικείωση των φοιτητών με τα θέματα αυτά.

Στην εικονική αεροσήραγγα θα αναπτυχθούν 100 διαφορετικές ασκήσεις & μελέτες περιπτώσεων για διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης (αρχάριοι – μέτριοι – προχωρημένοι) και για συγκεκριμένες εφαρμογές που παρουσιάζουν εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Η εφαρμογή θα εκτελείται σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (server + thin clients).

Ο στόχος είναι να αποδεσμευτούν οι φοιτητές από τις πολύπλοκες μαθηματικές εξισώσεις της ρευστομηχανικής και να επικεντρωθούν σε πρακτικά και απτά θέματα αεροδυναμικών χαρακτηριστικών μεγεθών όπως άντωση, οπισθέλκουσα, ροπή περιστροφής καθώς και των πιέσεων που αναπτύσσονται στη ροή. Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα υπολογισμού των μεγεθών αυτών μέσω και μιας διεπαφής που θα επιτρέπει στον χρήστη είτε να σχεδιάζει τη δικιά του γεωμετρία του πτερυγίου ή να επιλέγει μία έτοιμη. Θα αναπτυχθούν γεωμετρικά χαρακτηριστικά για 200 τυποποιημένα (κατά NACA) και μη-τυποποιημένα πτερύγια.

 


Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.