• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Αρχική Συστήματα Θέρμανσης -Ψύξης
Συστήματα Θέρμανσης - Ψύξης - Κλιματισμού
ΜΧ-09. Προσομοίωση Συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης – Αερισμού PDF Εκτύπωση E-mail

Ανάπτυξη μιας σειράς εργαστηριακών ασκήσεων προσομοίωσης συστημάτων θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού – αερισμού για εκπαιδευτική χρήση από το αντίστοιχο εργαστήριο του Τμ. Μηχανολογίας. Οι ασκήσεις θα λειτουργούν σε περιβάλλον thin-clients στον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, ο οποίος για λόγους εξοικονόμησης πόρων και μείωσης των αναγκών συντήρησης, θα εξυπηρετεί και το ΜΧ-09 του Εργαστηρίου Θέρμανσης-Ψύξης-Αερισμού (ΘΨΑ), με κατάλληλη κατανομή των ωρών διδασκαλίας. Οι προσομοιώσεις θα αφορούν τα εξής συστήματα:

1-Συνδυασμένη Θέρμανση & Ζεστό Νερό
2-Κλιματισμός Πισίνας
3-Αντλία Θερμότητας
4-Απλό Σύστημα Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης
5-Βιομηχανική Θέρμανση - Δοχείο Σταθερού Όγκου
6-Βιομηχανική Θέρμανση - Δοχείο Μεταβλητού Όγκου
7-Πύργος Ψύξης


mx10_trnsys mx10_modelica

Παράδειγμα συστήματος ΘΨΑ στο TRNSYS & στο Modelica-Dymola

 

Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.