• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Αρχική Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου


ΜΧ-07. Προσομοίωση Ευέλικτης Παραγωγικής Διαδικασίας PDF Εκτύπωση E-mail

Ανάπτυξη ενός παραστατικού (visual) προσομοιωτή παραγωγικών διαδικασιών οι οποίες θα χρησιμοποιούν ευφυή έλεγχο για βελτιστοποίηση και ευέλικτο προγραμματισμό της παραγωγής. Οι μέχρι τώρα προσομοιωτές παραγωγής, μοντελοποιούν ένα στατικό παραγωγικό περιβάλλον με σταθερή ροή εισόδου – εξόδου. Ο χρήστης τοποθετεί στην οθόνη του διάφορες παραγωγικές μονάδες (modules), (π.χ. μια μηχανή, έναν ταινιόδρομο, μία χειροκίνητη διαδικασία κτλ.), εισάγει τις παραμέτρους (π.χ. χρόνος διαδικασίας & στατιστικό μοντέλο ροής) και τις συνδέει μεταξύ τους για να δημιουργήσει έτσι το συνολικό μοντέλο της διαδικασίας. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών προσομοιώσεων, ελέγχει αν υπάρχει κάποια στενωπός (bottle-neck) στη γραμμή παραγωγής προκειμένου να διορθώσει τη ροή, είτε αλλάζοντας τις τιμές των παραμέτρων λειτουργίας, ή π.χ. προσθέτοντας τοπικά μια επιπλέον γραμμή (βρόγχο) παραγωγής. Έτσι πετυχαίνει να βελτιστοποιήσει την όλη διαδικασία και να μεγιστοποιήσει την απόδοσή της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσομοιωτή παραγωγικών διαδικασιών είναι το "Witness" της εταιρείας Lanner

 
ΜΧ-08. Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Ενεργής Ανάρτησης Οχήματος PDF Εκτύπωση E-mail

Ανάπτυξη ενός εικονικού εργαστηρίου που θα περιλαμβάνει (α) προσομοιωτή και (β) εξομοιωτή (πραγματικό εργαστηριακό μοντέλο) μιας ενεργής (semi-active) ανάρτησης οχήματος. Θα χρησιμοποιηθεί για εκτέλεση πειραμάτων από απόσταση αλλά και προσομοίωση του φυσικού μοντέλου και θα λειτουργεί μέσω Web-services. Η εργαστηριακή συσκευή εξομοίωσης θα περιλαμβάνει:

 • Μηχανισμό με ψαλίδια ανάρτησης τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με έναν ψηφιακά ελεγχόμενο μαγνητορεολογικό αποσβεστήρα (MR Damper) και με μία σειρά από ελατήρια, στερεωμένο σε κατακόρυφη βάση.
 • Μηχανισμό διέγερσης (excitation) για την κατακόρυφη κίνηση της ανάρτησης με ψηφιακά ελεγχόμενο σερβοκινητήρα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσομοίωσης των ανωμαλιών του δρόμου.
 • Σειρά από αισθητήρες θέσης & επιτάχυνσης του πάνω και κάτω άκρου της ανάρτησης καθώς και του συστήματος διέγερσης.
 • Σύστημα συλλογής – επεξεργασίας δεδομένων σε Η/Υ καθώς και εφαρμογές (α) απομακρυσμένου ελέγχου, καταγραφής μετρήσεων & οπτικής παρακολούθησης με web-camera και (β) προσομοίωσης του συστήματος για σύγκριση με τα πειραματικά δεδομένα

 
ΜΧ-10. Προσομοίωση Ρομποτικών Βραχιόνων PDF Εκτύπωση E-mail

Αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής προσομοίωσης και εκπαιδευτικών ασκήσεων για μια σειρά ρομποτικών βραχιόνων, που είναι υπό προμήθεια από το Εργαστήριο Μηχατρονικής του Τμ. Μηχανολογίας και θα χρησιμοποιηθούν για εργαστηριακές ασκήσεις και λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες:
· Αρθρωτός Υψηλής Ακρίβειας 6 αξόνων (2m έκταση 30kg φορτίο)
· Αρθρωτός Υψηλής Ταχύτητας 6 αξόνων (0.65m 5kg)
· Αρθρωτός Ελεγχόμενης Ενδοτικότητας 6 αξόνων εύρους 360° (0.85m 5kg)
· Αρθρωτός Μικρής Κλίμακας 7 αξόνων ελαφρού τύπου (0.4m 1kg)

Θα αναπτυχθούν εφαρμογές προσομοίωσης για όλους του ανωτέρω βραχίονες, σε περιβάλλον Modelica με χρήση γενικών υφιστάμενων βιβλιοθηκών. Θα αναπτυχθούν επίσης βιβλιοθήκες Modelica ειδικά για τα ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία των συγκεκριμένων βραχιόνων, καθώς και 3D CAD μοντέλα αυτών. Ο φοιτητής θα μπορεί έτσι να δει σε γραφικό παραθυρικό περιβάλλον, τη κίνηση του κάθε βραχίονα, να προγραμματίσει μία συγκεκριμένη αλληλουχία κινήσεων και να εκτελέσει την προσομοίωση στο εικονικό μοντέλο, προτού να προγραμματίσει τον φυσικό βραχίονα. Στην προσομοίωση θα περιλαμβάνονται οι κινηματικές εξισώσεις (inverse & forward kinematics) και η δυναμική ανάλυση και ο αυτόματος έλεγχος των κινητήρων του βραχίονα.

 

Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.